Vad vi gör

  • Grundutbildning av yrkesverksamma hundekipage och instruktörer
  • Vidareutbildning av yrkesverksamma hundekipage och instruktörer
  • Utbildning med särskild inriktning som t ex preparatsök på avstånd 
  • Läger för yrkesverksamma hundekipage
  • Framtagande av kravspecifikationer
  • Framtagande av stegringringsplaner för särskild dressyr
  • Föreläsningar