/Users/jensfrank/Downloads/workplacer74zwQjqgRK8cFa.html.txt

EXempel på föredrag

Exempel på föredrag som vi kan bokas för att hålla. 

Från valp till arbetande hund


Att träna valpar är kul! De har inga förutfattade meningar och det mesta går fort att lära in. Men inte sällan kommer bakslagen. Andra saker i omgivningen är plötsligt mer intressanta och hundförarens ambitioner krockar med hundvalpens olika utvecklingsstadier. Att träna valpar handlar mycket om att hushålla med motivationen.  Vi ser ofta hundar som tränats från 8 veckor och kan det mesta redan när de är 6 månader. Men när vi träffar samma hundar då de är 1,5 år så är resultatet inte längre lika imponerande. Inte sällan har de dåligt tryck och bristande motivation. Att träna en valp mot blivande tjänstehund handlar om att få ut så mycket som möjligt av så få träningspass som möjligt. Då är det väldigt viktigt att planera sin träning och att göra saker i rätt ordning för att de ska passa ihop med valpens naturliga utveckling. Under det här föredraget delar vi med oss av tips kring hur en sådan träning kan läggas upp. Vi tittar närmare på bl a socialisering, miljöträning, spår, sök, lekutveckling och annat som är viktigt för den blivande tjänstehunden.

Belöningssignaler


Klickern är en typ av belöningssignal som har ökat i popularitet de senaste decennierna. Även om det saknas forskning som bekräftar dess effektivitet så tycker många hundförare att den är ett användbart verktyg i träningen. Det finns även andra sorters belöningssignaler som kan användas på andra sätt, men ofta är mindre kända i hundträningssammanhang eller förväxlas med sekundära förstärkare som t ex klickern. Kunskap om vad som skiljer olika typer av belöningssignaler åt och hur de kan användas var för sig eller i kombination med varandra gör det lättare för hunden att förstå vad som förväntas av den. I den här presentationen förklaras de hypoteser som belöningssignaler i form av markörer, sekundära förstärkare och så kallade ”bridges” bygger på, samt exempel på när de olika typerna av belöningssignaler är användbara i praktisk hundträning. 

Stress och aktivitetsnivåer


Man hör ofta talas om att många hundproblem är stressrelaterade. Vad innebär det egentligen och stämmer det ens? Är stress och hög aktivitet samma sak? Finns det positiv stress? Under det här seminariet reder vi först ut begreppen och därefter går vi in på hur vi som hundförare kan arbeta med våra hundar för att förebygga stress och frustration.  Vi diskuterar och provar också hur man kan arbeta för att hitta optimala aktivitetsnivåer för varje verksamhet. Varje hundindivid har sitt eget sätt att hantera konflikter och stressande situationer. Under föreläsningen diskuterar vi hur man kan avgöra vilken hundtyp man har och hur man bör tänka i vardag och träning med respektive hund. Exempelvis har hundar har olika stort behov av rutiner och ritualer. För en del hundar innebär ritualerna trygghet medan de för andra mest blir stressorer. Exempel på frågeställningar som avhandlas:
Frustration – var går gränsen för just min hund och vilka beteenden får jag? Hur duktig är min hund på att vänta?
Lek – ett sätt att höja och sänka aktivitetsnivåer. Hur tycker min hund om att leka?
Belöningssignaler – när är det lämpligt och i så fall vilken typ av signal ska jag använda? Vad händer med förväntan efterhand? Hur påverkas aktivitetsnivån och hur påverkas utförandet?
Självkontroll – inte alltid vad vi tror. Passivitet eller tillfällig kontroll? Finns det en risk att självkontrollövningen gör hunden mindre koncentrerad och uthållig?
Hög intensitet – en väg till koncentration