/Users/jensfrank/Downloads/workplacer74zwQjqgRK8cFa.html.txt

Våra uppdragsgivare

Exempel på uppdragsgivare under de senaste fem åren.

Försvarets hundtjänstenhet, Sverige
Forsvarets hundeskole, Norge
Canadian Police Canine Association
Ottawa International Airport Authority
Kystejegerkommandoet, norge
GSG-9, Tyskland
Norske Redningshunder
Ontario provincial police, Kanada
sveriges lantbruksuniversitet
svenska jägareförbundet
specialstyrka GROM, polen
flygbasjägarna f-17, sverige
helikopterflottiljen i linköping, sverige
fedics, italien
Nokas
polisen, danmark
polisen, holland
polisen, norge
Polisen, Sverige
Polisen, Finland
Polisen, Tyskland
Kriminalvården
Statens Naturoppsyn